petak, 30. ožujka 2018.

O biči prijluti
O biči priljuti, ki teške srid muke
Gospodinu momu razdirete tilo,
mom dragu već i ne, ne dajte gorčine.
Ljubljenoga Isusa pristan`te mučit,
mu dušu ka bi uzrok naprite rani. 
O, čavli gvozdeni, ki kruto bodete,
Gospodina moga.
Boris Papandopulo: Završni zbor iz oratorija Muka Gospodina našega Isukrsta

Slika: Raspelo na Karlovom mostu, Prag (UB)


Nema komentara:

Objavi komentar

Ako komentirate anonimno, molim vas da stavite neko ime ili nadimak u potpis da bi se mogli razlikovati različiti korisnici.