četvrtak, 24. ožujka 2016.

Evo drvo križa...

natpis u bazilici Svetoga Križa u Rimu
u kojoj se čuvaju relikvije pravoga križa

U križu je spasenje, u križu je život, u križu je obrana od neprijatelja. U križu je obilje višnje sladosti, u križu snaga srca, u križu radost duha. U križu je sva krepost, u križu je savršena svetost. Nema spasenja duši, niti ufanja u vječni život osim u križu. (Nasljeduj Krista, Knj. 2., Gl. 12.)
A ja, Bože sačuvaj da bih se ičim ponosio osim križem Gospodina našega Isusa Krista po kojem je meni svijet raspet i ja svijetu. Gal 6, 14

Nema komentara:

Objavi komentar

Ako komentirate anonimno, molim vas da stavite neko ime ili nadimak u potpis da bi se mogli razlikovati različiti korisnici.