četvrtak, 27. studenoga 2014.

Okružnica Kongregacije za bogoštovlje i HILP

Prije nekoliko mjeseci donio sam djelomični prijevod Okružnice tadašnjeg prefekta Kongregacije za bogoštovlje i sakramentalnu stegu kardinala Cañizaresa Llovere (u međuvremenu imenovan nadbiskupom Valencije, naslijedio ga kard. R. Sarah) o pružanju znaka mira tijekom sv. Mise. Članak sam zaključio riječima "Bit će zanimljivo vidjeti koliko će ovo pismo imati utjecaja na sv. Mise u Hrvatskoj". Izuzetno mi je drago da mogu najaviti novi broj liturgijsko-pastoralnog lista Živo vrelo (u izdanju Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral pri HBK)  za 12. mjesec, koji kao svoju temu odabire upravo znak mira. Pod temom "Pričest i obred mira" list donosi cjeloviti prijevod Okružnice, te komentar urednika (fra Ante Crnčević, OFM) koji se bavi teološkom pozadinom samog znaka.
U brizi oko rasvjetljenja nekih nejasnoća i prevladavanja nekih zastranjenja u poimanju i obrednom oblikovanju pružanja mira Kongregacija za bogoštovlje uputila je svim Biskupskim konferencijama Okružnicu o obredu mira, koju u prijevodu donosimo u ovome broju našega lista. (Uvodna riječ, Živo vrelo 12/2014

Nadam se da će cjeloviti prijevod Okružnice potaknuti svećenike i laike da bolje prouče i shvate stvarni značaj pružanja i primanja znaka mira, kao i da izbjegnu loše pojave (u Okružnici su sve izrijekom pobrojane) koje se nažalost prečesto događaju pri pružanju mira.

Prilika je ovo da se osvrnem na sami list Živo vrelo, kao i na Institut koji ga izdaje. Institut je osnovan 1989. u skladu s koncilskom konstitucijom koja nalaže: »Vrlo je korisno da nadležna crkvena teritorijalna vlast... ustanovi liturgijsku komisiju..., a toj komisiji neka bude pri ruci, ako je moguće, neki institut liturgijskoga pastorala« (SC 44).
"Svrha je Instituta svestrano promicati liturgijski pastoral u duhu Konstitucije «Sacrosanctum Concilium» o liturgiji II. vatikanskoga sabora i ostalih dokumenata Svete Stolice o liturgiji te smjernica hrvatskih biskupa." (čl. 3.
Statuta). Koliko je uspješan sami procijenite.
Institut osim spomenutog lista, koji je vrlo koristan za svećenike, ali i za crkvene glazbenike i sve laike koji "aktivno" sudjeluju u sv. Misama u svojim župnim zajednicama, ima i svoju službenu web stranicu koja je također korisna i praktična; uz
dnevna čitanja, spomendane, boju liturgijskog ruha za pojedini dan i preporuke za pjevanje, donosi i gotovo cjelokupni sadržaj Živog vrela za trenutni mjesec, kao i arhivu u kojoj su dostupna brojna stara izdanja lista. Izuzetno je to korisno za sve nas koji se trudimo iz redovnog oblika Mise izbaciti svjetovne elemente i dati Euharistiji sjaj koji zaslužuje. Teško je to... Ali HILP nam tu pomaže, i to je, za mene, vrlo važno. Situacija s liturgijom u svijetu, kao i kod nas je takva kakva je, zato je svaki pokušaj za poboljšanjem liturgije u skladu s crkvenim propisima (čak i ako se nekima ne sviđaju) pohvalan. Zato rado preporučam svima da tu i tamo prolistaju Živo vrelo ili posjete internetske stranice spomenutog Instituta.

Nema komentara:

Objavi komentar

Ako komentirate anonimno, molim vas da stavite neko ime ili nadimak u potpis da bi se mogli razlikovati različiti korisnici.